Bau cua 2017 — Dice 3D

Описание

Quan sát 3 con dice trong không gian 3 chiều, kế đó chúng sẽ xoay va dừng lại sau một thời gian ngắn, ta quan sát được sắc xuất rơi vào các mặt của các con bầu, cua, tôm, cá, nai, gà. kế đó ta nhấp chuột vào màn hình và tiếp tục các con dice sẽ xoay và dừng lại.
bau cua
bau cua 2017
bầu cua 2017
bầu cua

Категории

Скриншоты

Отзывы